Room 推薦房型

童玩溜滑梯親子房

 • 40吋液晶電視
 • 小冰箱、冷氣
 • 洗衣機、烘衣機
 • 吹風機、飲水機
 • 快煮壺,茶水咖啡
 • 獨立衛浴、盥洗用品
詳細介紹

水晶宮溜滑梯四人房

 • 40吋液晶電視
 • 小冰箱、冷氣
 • 洗衣機、烘衣機
 • 吹風機、飲水機
 • 快煮壺,茶水咖啡
 • 獨立衛浴、盥洗用品
詳細介紹

瑪利兄弟溜滑梯四人房

 • 40吋液晶電視
 • 小冰箱、冷氣
 • 洗衣機、烘衣機
 • 吹風機、飲水機
 • 快煮壺,茶水咖啡
 • 獨立衛浴、盥洗用品
詳細介紹

小小兵溜滑梯六人房

 • 40吋液晶電視
 • 小冰箱、冷氣
 • 洗衣機、烘衣機
 • 吹風機、飲水機
 • 快煮壺,茶水咖啡
 • 獨立衛浴、盥洗用品
詳細介紹

戀戀維多利亞房

 • 40吋液晶電視
 • 小冰箱、冷氣
 • 洗衣機、烘衣機
 • 吹風機、飲水機
 • 快煮壺,茶水咖啡
 • 獨立衛浴、盥洗用品
詳細介紹

民宿聯絡資訊

地址:台南市中西區民族路二段
訂房專線:0933-676-063
立即來電

Picture 環境照片